fredag 13 mars 2015

Har vi någon arbetsmarknadspolitik? Och hur bra eller dålig är den?

I expressen kan man idag läsa att ett företag i Växjö, Tolk & Lots Sverige AB, fått 13,2 miljoner för att förmedla jobb, främst till nyanlända flyktingar. De har lyckats fram ett (1) långtidsjobb och två (2) jobb som båda var kortare än sex månader. http://www.expressen.se/nyheter/de-fick-132-miljoner--ordnade-ett-jobb/

Hur bra är då vår egen Arbetsförmedling?

Arbetsförmedlingen förmedlade 10,3 jobb per arbetsförmedlare under 2013. Att driva själva arbetsförmedlingen under samma år kostade 40 miljarder. Deras totala budget under samma år var 72 miljarder, 32 miljarder gick till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och andra ersättningar. http://www.unt.se/.../vad-hander-med-miljarderna-3178456...
Går man på deras introduktionsmöten när man är nyinskriven så säger de själva att: Söka jobb får man göra på egen hand och att de "Har en jättebra hemsida med lediga jobb på". MEN de säger också att de är en kontrollmyndighet och att anledningen till att man ska skriva in sig på AF är för att ens a-kassa ska veta att man är arbetslös så att man kan får ut sin a-kassa. I samma andetag säger de att det är viktigt att man går på alla möten man blir kallad till, söker anvisade jobb, skickar inte aktivitetsrapporter och så vidare annars riskerar du att bli av med din a-kassa. Men vad är då a-kassa? Pengarna du får från a-kassan har du ju själv betalat in en gång i tiden, ändå ställs det en massa krav på dig för att du ska få tillbaka dem. Det är ungefär som om du satte in pengar på banken och banken sa "visst kan du få ta ut dina pengar igen men bara om du kommer hit på ekonomisk rådgivning en gång i kvartalet och varje månad ska du redovisa vad du har gjort med de pengar du har tagit ut". I teorin skulle man alltså kunna sätta in lika mycket på banken som man betalar till a-kassan, placera pengarna i fonder eller aktier som ger hög avkastning och ha det lika "bra" som de som har a-kassa."

Varför kan jag inte själv skicka in alla nödvändiga handlingar till min a-kassa? Finns arbetsförmedlingen bara till för sitt eget existensberättigandes skull?

Jag var själv på ett möte på AF nyligen och då sa min arbetsförmedlare att "jag ser här att du snart har varit arbetslös i ett och ett halvt år, men det är inget ovanligt i vår värld men du söker ju en massa jobb så fortsätt så". Tack för den liksom... Tilläggas ska att jag inte har a-kassa utan aktivitetsstöd vilket gör att jag har ut mindre än de med a-kassa.
Att antalet självmord inte är högre i dagens Sverige än vad de är förvånar mig.
Jag tror att ett problem är att Arbetsförmedlingens och andra statliga och kommunala myndigheter inte har tydliga uppdrag. Varför sitter det t.ex invandrare med på möten på Arbetsförmedlingen och har tolkstöd? Visserligen är ett jobb ett sätt att lära sig språket men kraven på att kunna klara sig på egen hand i samhället måste bli bättre. Lär man sig språket först så kan man gå på möten och intervjuer på egen hand. Jag hade själv tyckt att det hade varit helt underbart att kunna göra en sådan sak om jag varit i deras sits. Inte för att förringa någon men ni har nog alla sett glädjen hos ett barn som "kan själv", jag tror känslan är densamma hos en vuxen som "kan själv". Vidare, varför alla dessa coachnings-, bemannings- och rekryteringsföretag? Det i sig har blivit en marknad, som synes av artikeln jag länkade till, Arbetsförmedlingen lägger i princip ut sitt uppdrag på entreprenad för att i huvudsak ägna sig åt "övervakning" av arbetssökande. Jag går själv hos ett av coachningsföretagen och även där är det folk på föreläsningarna som har tolkstöd. En förbättrad integrationspolitik, där folk får lära sig språket ordentligt innan man ställer krav på dem att de ska söka jobb etcetera är önskvärd. För tiden finns. Problemet är nog snarare att myndigheterna vill ha problemen ur världen så fort som möjligt och lägga över ansvaret på någon annan. Det är inte som när min pappa kom hit på 70-talet och fick ett jobb innan han knappt kunde någon svenska och SFI-lärarna fick komma till företaget för att hålla SFI för att minska produktionsbortfallet på grund av frånvarande anställda.
Jag läste även en del andra artiklar i jakt på artiklar till mitt inlägg om Arbetsförmedlingen och i en av dem stod det att vissa arbetsförmedlare hade upp till 400 arbetssökande att ta hand om och som befann sig på olika stadier i sitt arbetssökande, knappast en rimlig arbetsbörda. I artikeln från UNT kan man se att arbetsbördan hos de privata rekryterarna inte heller är rimlig om kravet på dem är att de ska få ut 10 personer i jobb på en eller två månader.

Hur förändrar man då detta?

I grund och botten kommer alla pengar från samma plånbok. Jag tycker därför att det vore rimligt att Migrationsverket är ansvariga för att invandrare tas om hand om på ett sådant sätt att de är redo för samhället innan man går vidare till nästa stadie, att söka arbete eller utbilda sig. Migrationsverket borde alltså bli Integrationsverket. När Integrationsverket "lämnar över" en invandrare till samhället så kan denne så pass mycket att den klarar sig på egen hand. De ska ha ett färdigt nätverk: De ska veta vem de ska kontakta på socialen om det behövs, vem man går till om man vill söka jobb eller studera, hur man öppnar ett bankkonto och annat som vi andra tar för givet i vårt vardagsliv. Samtidigt får vi inte vara rädda för att ställa krav. Det finns idag krav på att de som uppbär ekonomiskt bistånd, i folkmun kallat "socialbidrag", ska söka jobb och redovisa detta för socialen annars riskerar man att bli av med sitt bistånd. Stramare tyglar där tack. Man ska inte riskera att bli av med sitt bistånd, man ska bli av med sitt bistånd. Piska och morot är det som gäller och det gäller förstås alla som uppbär ekonomiskt bistånd, inte bara invandrare om nu någon trodde det.
En sak som dock har med invandringen att göra är anhöriginvandringen. Där måste tyglarna också stramas åt. Den danska modellen där den som vill att deras anhöriga ska komma till dem så att de kan återförenas i Danmark på egen hand ska kunna försörja dessa i ett år, något som är på väg att bli två år, är ett föredöme. Jag kan tänka mig ett visst stöd från stat och kommun men huvudansvaret måste ligga på den som vill ha sina anhöriga hos sig annars får vi som idag ett antal ensamkommande flyktingbarn, även kallade "ankarbarn" eller vuxna "ankare" som om de beviljas asyl och får PUT, Permanent UppehållsTillstånd, genast anhåller om att få hit sina släktingar. Jag är inte mer än människa och jag förstår att ingen vill tvingas att skiljas från sin familj men att lämna sin familj åt sitt öde för att få PUT någonstans så att man sedan kan få dit sin familj känns ändå lite som att man faktiskt överger dem, för vem ser till dem när du är borta?
Antalet PUT bör dessutom regleras och vi bör istället dela ut fler TUT, Tillfälliga UppehållsTillstånd. Vissa länder eller delar av vissa länder som tidigare räknats som konflikthärdar av Migrationsverket räknas inte längre dit idag. Om vi gett nyanlända TUT så hade vi kunnat minska samhällets börda en del.
Tittar man runt lite i media kan man även se att representanter från Irak och Somalia vill att deras landsmän flyttar tillbaka till sina hemländer och hjälper till att bygga upp dem igen men få nappar på dessa erbjudandena trots att de får ekonomiskt stöd av både Sverige och sina hemländer.
 
Arbetsförmedlingens jobb bör vara att ta hand om arbetssökande som är klara för arbetsmarknaden eller har befunnit sig på arbetsmarknaden, blivit arbetslösa och behöver hjälp att komma ut på den igen. Arbetsförmedlingen ska dessutom ha de resurser som krävs för att kunna utföra dessa uppdrag utan att behöva lägga ut det på entreprenad. Jag är för en fri marknad och har inget emot privata äldreboenden eller privatägda skolor men Arbetsförmedlingen ska vara just en arbetsförmedling, inte en övervakningsmyndighet som jag skrev tidigare, som deras namn antyder. Deras jobb ska inte läggas ut på andra, anställ coacherna som jobbar privat på Arbetsförmedlingen istället. Naturligtvis finns det risker med att göra så som jag resonerar, det skulle kunna innebära att både Migrationsverket/Integrationsverket och Arbetsförmedlingen skulle bli riktiga kolosser men förhoppningsvis skulle de inte stå på lerfötter.